Az esküvő a legszebb szerelmi vallomás

A házasság utáni névviselésről

Kedves Esküvőre készülők!

A házasságkötést megelőzően dönteni kell a névviselés kérdésében. Magyarországon minden hivatalos eljárásban, igazolványban az anyakönyv szerinti születési vagy házassági nevet kell viseli. A házassági név, az a név, amely a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti az érintettet.

A törvény előírása alapján a házasuló felek szabadon választhatják meg a házasságkötés után viselni kívánt nevüket. Ma már a jog nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak is biztosítja a választás lehetőségét

A szabályozás a névviselés sokféleségét biztosítja, azonban érdemes előrelátóan eljárni, mivel, ezen döntésük kihat a majdan születendő gyermekek névviselésére is.

A házassági névviselés formái:

A feleség a házasságkötés után, választása szerint viseli

  • a születési nevét vagy a házasságkötés előtt ........... ...... közvetlenül viselt nevét, pl.: Virágh Lujza
  • a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, ....... ...... amelyhez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt ...... közvetlenül viselt nevét, pl.: Kiss Péterné Virágh ... ...... Lujza
  • a férje családi nevét a házasságra utaló toldással és ...... ehhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét ...... hozzákapcsolja; pl: Kissné Virágh Lujza vagy
  • a férje családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét. ...... pl.: Kiss Lujza
  • A férj a házasságkötés után, választása szerint viseli

  • a születési nevét (vagy a házasságkötés előtt.......... ...... közvetlenül viselt nevét) pl.: Kiss Péter vagy
  • a felesége családi nevét, hozzákapcsolva saját .......... ...... utónevét pl: Virágh Péter
  • A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként kettőjük családi nevét is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét. Az összekapcsolt házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet. Pl.: Kiss-Virágh Lujza és Kiss-Virág Péter

    .